Төлеу мерзімдері

Күндізгі, сырттай оқу нысандарының студенттері үшін ең соңғы төлем мерзімі (deadline):

Күздік семестр үшін
  • академиялық демалыстан кейін қайталаушы курстың сабақтарына кіріскен аударма немесе қалпына келтіру тәртібімен аланған студенттер мен қайтадан түскен студенттер үшін – сәйкес бұйрықтың шығуына дейін;
  • өтпелі контингент үшін – келесі оқу жылының 15 шілдесі.
Көктемгі семестр үшін
  • академиялық демалыстан кейін қайталаушы курстың сабақтарына кіріскен аударма немесе қалпына келтіру тәртібімен аланған студенттер мен қайтадан түскен студенттер үшін – сәйкес бұйрықтың шығуына дейін;
  • өтпелі контингент үшін – оқу жылының 25 желтоқсаны.