Мақсаты

- білім, ғылым және өндірісті біріктіру негізінде ұлттық білім беру жүйесінде үздік әлемдік білім беру стандарттары мен технологияларын іздестіру және енгізу;
- жетекшілік пен Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік-инновациялық дамуына бағытталған озық кәсіби мамандар дайындау.