Емтихан кестесі -2 семестр 2016-2017ж. - күндізгі о.б (Магистратура, Бакалавриат)