Халықаралық емтихандарға дайындық (IELTS, TOEFL) – ЛО TOEFL-IBT  емтиханына арнайы дайындықты іске асырады. 

Оқыту
бағдарламасы үш тәуелсіз модульден тұрады“Listening and Speaking”, “Reading and Vocabulary” және “Writing and English in Use”. 

Әрмодуль 32 академиялық сағатқа есептелген және емтханды сәтті тапсыру үшін тұрақты дағдыларды қалыптастыруға бағытталған.

I. “Listening and Speaking” модулі тыңдау дағдыларын дамытуға, мәтінді қабылдауға, тыңдалған ақпараттың негізінде қорытынды жасауға бағытталған. Студенттер Speaking блогынан өту нысанымен және талаптармен тынасады.  

II. “Reading and Vocabulary” модулі. TOEFL емтиханы пассивті академиялық сөздіктің көлеміне жоғары талаптар қояды. Астрономиядан өнер тарихына дейінгі түрлі мәтіндер тақырыпта еркін бағдарлануға, жеке сөздерді түсінуге мүмкіндік береді.  Блок арнайы ғылыми лексиканың кең массивін игеруге, General English  бағдарламасынан тыс білімді игеруге бағытталған.

III. “Writing and English in Use” модулі студенттердің емтихан талаптарына сәйкес дұрыс мәтіндерді құруға үйретеді.  

Емтиханға дайындалу үшін арнайы оқу құралдары қолданылады:

IELTS Foundation, Achieve IELTS, Longman Complete Course for the TOEFL TEST, Exam Excellence, First Certificate Organiser, FCE Result
идр.