«Қазіргі заманғы қазақстандықтар үшін үш тіл білу - өз әл-ауқатының міндетті шарты» - Н.Ә. Назарбаев
Лингвоорталық (ЛО) - Инновация және қосымша білім беру институтының құрылымдық бөлімшесі болып саналады.
Мақсатымыз – білім алушылардың тілдік құзыреттілігін қалыптастыру және жетілдіру.
Педагогикалық штат жоғары білікті отандық мамандардан және шетелдік мамандардан тұрады. Лингвоорталық лингвистикалық кабинеттермен, интернетке кіру мүмкіндігімен интерактивті тақтасы бар аудиториялармен жабдықталған.
ЛО-ң негізгі бағыттары:
1. Қазақ тілін оқыту
2. Ағылшын тілін оқыту
3. Орыс тілін оқыту
4. Басқа шет тілдерін оқыту
 
Курстың түрлері:
1. оқытушылар  үшін
2. студенттер үшін
3. кәсіптік бейімделген
4. жоғары сыныптар үшін
 
5. төменгі сыныптар үшін