ҚР «Білім туралы» Заңына (27.07.2007 ж.) және Болон декларациясына сәйкес, Қазақстан Республикасында «бакалавриат», «магистратура», «докторантура» үш негізгі бағдарламаларына негізделген, жоғары және жоғарыдан кейінгі білімнің үш деңгейлі жүйесі қабылданған. Сонымен қатар, келесі бағдарламаға рұқсат, алдыңғы бағдарламаларды сәтті аяқтауды қарастырады.
Магистратура дегеніміз жоғарғы оқу орындарынан кейінгі професианалды оқу бағдарламасы. Ол ғылыми, ғылыми-педагогикалық және әкімішілік қызметтерлерді Магистр академиялық деңгейін белгілі бір мамандыққа негіздеп беруге арналған.
Магистратураның екі түрі қарастырылады: профильді (1 жылдан 1,5 жылға дейін) және ғылыми педагогикалық (2 жыл).
Профильді магистратураның бағыттары:
Профилді магистратура терең дайындық жасау арқылы экономика, медицина, құқық, білім беру, өнер, қызмет көрсету және бизнес салалары үшін басқару даярлау жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асырады.
Ғылыми –педагогикалық магистратура бағыттары:
Ғылыми және педагогикалық магистратура терең ғылыми-педагогикалық білімі бар жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру және ғылым саласындағы жүйесі үшін ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау үшін жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асырады.
Магистратурада білім тек қана күндізгі болып табылады.
6M050700 Менеджмент магистрлік бағдарламаның шеңберінде, университет МВА Іскерлік басқару магистрі кәсіби білім бағдарламасын ұсынады.
Білім беру кәсіби МВА бағдарламасы басқару дағдыларын арттыруға бағытталған оқытудың қолданбалы сипаты болып табылады және (сыртқы және ішкі де) ұйымның басқару барлық негізгі аспектілерін қамтитын жалпы кәсіби менеджерлерді (басшыларды) кешенді оқытуды қамтамасыз етеді.
Білім беру мақсаты интеграцияланған өзін-өзі басқару тапсырмаларын, функционаларалық сипаттарын көздейтін, бизнестің барлық бағыттары бойынша ұйымдардың немесе олардың құрылымдық бөлімшелерінің тиімді басқаруға мүмкіндік беретін, бизнес саласындағы, озық білім мен дағдыларын, MBA аға және орта басқару деңгейін дайындау болып табылады.