Закон Инфо студенттік ғылыми қоғамы 2 ақпанда 2007 жылы қүрылған. Оның стенді 408 оқу бөлмесінде орнатылған. Қоғамның отырыстары семестрда екі рет өткізіледі, мәлімет хаттамаға өткізіліп стендте бәріне ашық. Ғылыми қоғамның мақсаты студенттерді ғылыми категория бойынша ойлау қабілеттерін дамыту, ғылыми қорытынды жасау, ғылыми жұмыс жасау қабілеттерін дамыту, оған қосса диплом қорғауына дайындалу. Закон Инфо студенттік ғылыми қоғамның негізгі принциптері: қарсы пікір білдідрушінің ойын қүрметтеу, ғылыми пікірдің негізділігі, соңғы ғылыми жетістіктер және заң өзгерістерді білу.
Закон Инфо студенттік ғылыми қоғамының басқарушысы Қуатова А.Ш.ҚАУ Ассистент профессоры. Басқарушы жалпы үйлестіру жұмысын атқарады, отырыстын қорытындысын жасайды, ғылыми кеңес береді.
Закон Инфо студенттік ғылыми қоғамының төрағасы студенттердің арасынан сайланады. Оның қызметіне отырыс, кіші конференция өткізу кіреді. Келесі төраға жалпы студенттердің жиналысының шешімі бойынша сайланады немесе оқу мерзімі өткенде. Закон Инфо студенттік ғылыми қоғамының төрағасына қойылатын талаптар: оқу жақсы көрсеткіштері, оның ғылыми саласындағы талапты болуы, жетекші қабілеті. Қазырғы таңда ол Сыдықбек Даурен, 4 курс студенті, Құқық мамандығы.

2010-2011 оқу жылында Закон Инфо студенттік ғылыми қоғамының екі отырыс жоспар бойынша өткізілді. Бірінші отырыс қазан айында өткізілді, оның тақырыбы «Қазырғы замандағы ҚР заң дамуы тенденциялары». Барлық курс студенттері қатысты, үш баяндамашы сөз алды, басқалары сұрақ қойды. Отырыстын мақсаты студенттерді ғылыми практикалық конференциясына дайындау. Қойған мақсатқа баяндамашылыр жетті. Басқа студенттер керемет ғылыми іздестіру тәжірибесін алды, қоғамдық полемика өткізуіне үйренді. Екінші отырыс сәуір айнда өткізілді, оның тақырыбы «Ұымдасқан қылмыспен күресу». Көбісінде і курс студенттері сөз алған. Ерекше айтатын жайт Жантаев Тимурдың баяндамасы, оның баяндамасы арқылы студенттер ұйымдасқан қылмыстын түрлерімен танысты, соның арасында шетелдегі ұйымдасқан қылмыс.
2011-2012 оқу жылында Закон Инфо студенттік ғылыми қоғамының екі отырыс жоспар бойынша өткізілді. Бірінші отырыс қараша айында өткізілді, оның тақырыбы «Заңгердің жұмысында профессионалдық этиканың рөлі». Үшінші және төртінші курс студенттері қатысты. Отырыстын мақсаты келешектегі заңгерлердің, құқық қорғау органдардың моралдық этикасын көтеру. Студенттер қызықты сұрақтарды қозғады құқық қорғау органдардың моралдық көркіне қатысты және оның құқық қорғау саласындағы маңызды рөлі. Екінші отырыс наурыз айында өткізілді, оның тақырыбы «Адамның құқықтары мен бостандықтары: бігінгі қалпы және үміт». Сонымен бірге студенттер документтік «Өлім жасасына – жоқ» деген бейне фильмді көрді. Студенттер өлім жазасын Қазақстанда болдырмаудын негізділігін талқылады. Студенттер екі топқа бөлініп әр түрлі пікір білдірді. Осы отырыс көмегімен олар өз пікірлерін сауатты түрде көрсетуге үйренді.
2012-2013 оқу жылында Закон Инфо студенттік ғылыми қоғамының екі отырыс жоспар бойынша өткізілді. Бірінші отырыс қазан айында өткізілді, оның тақырыбы «ҚР Заң өзгеруы: проблема және үміт». Барлық курс студенттері қатысты. Отырыстын мақсаты қылмыс және басқа заңдағы өзгерістерді талқылау. Студенттер салыстыру анализ өткізу, ғылыми қорытынды жасау және өз ойын дәлелдеу қабілетіне үйренді. Екінші отырыс сәуір айында өткізілді, оның тақырыбы «ҚР заңында инновациялық процесстер». Студенттер күзде бастаған ғылыми іздестірулерін жалғастырды, қандай өзгерістер қылмыс, салық, қылмыстық процесс, әкімшілік заңдарда орын алатынына көздері жетті. Студенттер өз пікірлерін сауатты түрде көрсету және ғылыми ойларымен бөлісуге үйренді.
2013-2014 оқу жылында Закон Инфо студенттік ғылыми қоғамының екі отырыс жоспар бойынша өткізілді. Бірінші отырыс қазан айында өткізілді, оның тақырыбы «Жөғарғы білім және бүгінгі талаптар». Барлық курс студенттері қатысты. Студенттер әр түрлі білім жуйелер салыстыру анализін өткізді, онымен бірге әр жуйенің құндылық және жетіспеушіліктерін және Қазақстан жоғарғы білім туралы талқылады. Екінші отырыс ақпан айында өткізілді, оның тақырыбы «Заң өзгерістер және ҚР құқық ғылымының дамуы». Студенттер өткен жылы бастаған ғылыми іздестірулерін жалғастырды, осы тақырыпты қарастырудың себебі ҚР заңы әр түрлі саладағы үлкен өзгерістер және политика, экономика саладағы тұрақсыз халықаралық жағдай. Студенттер өз пікірлерін сауатты түрде көрсету және ғылыми ойларымен бөлісуге үйренді.

2014-2015 оқу жылында Закон Инфо студенттік ғылыми қоғамының екі отырыс жоспар бойынша өткізілді. Бірінші отырыс қараша айында өткізілді, оның тақырыбы «Диплом жазуына қойылған талаптар». Төртінші курс студенттері қатысты. Отырыстын мақсаты қойылған талаптарды талқылау, әріресе ол студенттердің бірінші ғылыми жұмыстары, сонымен бірге кеңес беру, плагиатқа қатысты сұрақтарды талқылау және тексеру ережелерін қарастыру. Екінші отырыс наурыз айында өткізілді, оның тақырыбы РҚ қылмыстық құқығындағы өзгерістер. Осы тақырып талқылаудың себебі РҚ қылмыстық заңның болып жатқан шұғыл өзгерістері.


Жетекші: КуатоваА.Ш