Акбалаева Жанат Келжановна

Саяси ғылымдарының кандидаты, доцент
Акпаева Эльмира Рымкановна
eakpaeva@mail.ru
Ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары:
стратегиялық саясаты ретінде Қазақстан Республикасындағы ұлтаралық келісім.
Мынадай салаларда оқу процесіне әзірлеу және іске асыру:
- «Этносаралық келісім - Қазақстан Республикасының стратегиялық саясаты» оқу үдерісіне енгізілді және пәні бойынша «Саясаттану» пәні бойынша сабақтар барысында пайдаланылады
- Ұлтаралық келісімның саяси тұжырымдамасы
- Этносаралық келісімді субъектісінің дамыту - Қазақстан Республикасының негізгі саясаяси мәселелері.