Бегалиев Нурлан Калаушевич

Филология, доцент кандидаты
Қазақстан Республикасы Әлеуметтік ғылымдар академиясының академигі
Бегалиев Нурлан Калаушыұлы
е-mail: begaliev_1950@mail.ru

Ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары:
Шындық дамып сезімі
Мәдениеттер диалогындағы ақпарат
Біздің заманымыздың Горизонт дәстүрлері және инновациялар
Ақпараттық жүйе ретінде Тіл
Ресми өзара Пішім ретінде Дипломатиялық хаттама
Білік және өнер ретінде дипломатия

- Мынадай салаларда оқу процесіне әзірлеу және іске асыру:
- Mental and Psychological roots of Kazakhstan multiculturalism.
- “Methodological Guidelines” был переведен в разряд самостоятельного документа.
- Является членом редакционной коллегии «KAU Transactions».
- Участвует в работе комиссии по продвижению Гражданского общества