Икапова Дана Саркытовна

Филология ғылымының кандидаты, доцент
Икапова Дана Сарқытовна
электрондық пошта: dana_ikapova@mail.ru

Ғылыми зерттеулердің негізгі бағыттары:
қазақ тілін –тілдік емес жоғары оқу орындарында оқытудағы қазіргі жағдайы Мынадай салаларда оқу процесіне әзірлеу және іске асыру:
- Мемлекеттік тілдің әдістемелік қызмет көрсетуі
- - Кәсіби қазақ тілін зерттеу
- - «Қазақ фольклорының материалға моральдық-эстетикалық білім беру әдістемелік шарттары»
- - Қазақ ауыз фольклоры студенттердің адамгершілік-эстетикалық тәрбиесін қалыптастыруға елеулі ,табысты оқу және білім береді.
- - Зерттеу нәтижелері, атап айтқанда студенттердің ауызша және жазбаша сөйлеу дамуына мақал-мәтелдері арқылы ықпал ету , қазақ халқының ұлттық байлығын студенттерге таныстыру мақсатында жұмыспен қамту барысында қолданылады.
- Жоспарланған зерттеу:
- - Қазақстан жоғары оқу орындарында мемлекеттік тілді оқыту жаңғырту.