Мирзалиева Санам Суннатуллаевна

 

Кандидаты, доцент
Мирзалиева Санам Суннатулаевна
электрондық пошта: sanam-mirzalieva@mail.ru
Жоспарланған зерттеулер:
Өнеркәсіптік секторына Қазақстанның ДСҰ-ға қосылу әсерін сандық бағалау.
Мынадай салаларда оқу процесіне әзірлеу және іске асыру:
- «АҚШ экономикасы» Оқулығын авторлық сертификатын алды . 21.11.2014жылғы авторлық №2025 объектісіне құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы куәлік. Әділет министрлігі
- 1 жыл және 2 жыл оқу ұзақтығы «Менеджмент» пәндері бойынша элективті жаңа каталогтар әзірлеу.
- «Менеджмент» мамандығы бойынша магистр дәрежесін алу үшін диссертация жазу бойынша әдістемелік нұсқаулар
- «Менеджмент» мамандығы бойынша магистранттардың педагогикалық өту бойынша әдістемелік нұсқаулар
- «Менеджмент» мамандығы бойынша магистранттардың ғылыми-зерттеу практика өту бойынша әдістемелік нұсқаулар
- «Менеджмент» мамандығы бойынша магистранттардың практикалық оқыту үшін нұсқаулар.
Жоспарланған зерттеу:
Өнеркәсіптік секторына Қазақстанның ДСҰ-ға қосылу әсерін сандық бағалау.