ҚАУ студент жастарының комитеті
СЖК төрағасы – Кристина Лапина
СБҚ уйлестірушісі – Алиса Майорова
ФОГН көшбасшысы – Камилля Курбанова
ФЭП көшбасшысы – Әйгерім Айтпаева
ФПН Көшбасшысы – Дарий Ким
ҚАУ жанындағы АБК көшбасшысы – Ксения Теслина
ҚАУ жанындағы Мектеп көшбасшысы – Илья Андреев