Қаржы-экономикалық бөлімнің қызметі:

 • Студенттер, магистранттар  түлектерін және контингенттін  қабылдаудың ағымдағы, перспективті  жоспарлары бойынша ұсыныстарды талдау;
 • Қызметкерлердің барлық түрінің штаттық кестелерінің жобасын әзірлеу және оларды президентке, вице – президентке бекітуге ұсыну;
 • ·Бухгалтерлік және статисткалық есептер мәліметтері бойынша, сонымен қатар, жедел мәліметтер және орындарға барып тексеру жолымен алынған деректер бойынша, университеттің барлық құрылымдық буындарының қаржылық – шаруашылық қызметінің жүйелі талдауы.
 • Еңбек, материалдық және ақша қорларын оңтайлы пайдалану бойынша ұсыныстар мен іс – шараларды әзірлеу, олардың орындалуын қамтамасыз ету. 
 • Қаржылық – экономикалық қызмет мәселелері бойынша жетекшілік етуші құжаттарды есептеу және жүйелендіру, олардың уақтылы зерттеліп, орындалуын ұйымдастыру.   
 • Университет бюджетінің болжам картасын құру. 
 • Тіркеуші кеңсесін, университет декандарын (директорларын)  оқушылардың  қаржылық міндеттемелері   туралы уақтылы ақпараттандыру. 
 • Университеттің барлық қызмет түрлері бойынша кірістер мен шығындар сметаларын құру. 
 • Қаржылық сипаттағы келісімдерді тіркеу және есепке алу. 
 • Университеттің бизнес – жоспарын (кәсіпкерлік қызметтің әртүрлі түрлері бойынша, с.і. банктер сұранымдары бойынша ұсыну үшін), техникалық-экономикалық негіздемелерді құру және т.б.

   

Офис: 209, сымтетік: +7 (727) 220-81-32, e-mail:  feo@kau.kz